Vi bidrar med kunskap som utvecklar Nordens kulturpolitik och kulturliv

Kulturanalys Norden har i uppdrag att ta fram statistik och kunskapsunderlag som är till nytta för beslutsfattare som vill utveckla den nordiska kulturpolitiken och stärka det nordiska kulturlivet. Genom statistik och analys belyser vi viktiga frågor om villkoren för det nordiska kulturlivet.

Kulturanalys Norden har initierats på uppdrag av de nordiska kulturministrarna och finansieras av Nordiska ministerrådet och Myndigheten för kulturanalys.

Kulturanalys Norden har initierats på uppdrag av de nordiska kulturministrarna och finansieras av Nordiska ministerrådet och Myndigheten för kulturanalys.

Publikationer och statistik

Publikationer och statistik

Kulturanalys Norden har till uppgift att främja en långsiktig och systematisk samordning av nordisk kulturstatistik. Här hittar du publikationer och kulturstatistik om konst och kultur i Norden.

Om oss

Vårt uppdrag och vårt mål är att ta fram kunskapsunderlag som utvecklar den nordiska kulturpolitiken och stärker det nordiska kulturlivet. Läs mer om vad vi gör och vilka vi är.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Här kan du prenumerera på Kulturanalys Nordens nyhetsbrev. Vi sparar din e-postadress så länge du prenumererar. Om du avregistrerar dig raderas dina uppgifter. Du kan avregistrera dig via en länk i nyhetsbrevet.

Twitter

Nu har nästan alla Nordens länder skrotat tv-licensen. Sist ut är Norge, där regeringen föreslår #publicservice-skatt från och med 2020. Men det finns både likheter o skillnader mellan länderna - se vår nordiska kartläggning här: https://t.co/vqfyHnvtDw #norden #mediepolitik

⁦@SRoyseng⁩ berättar om norska konstnärers inkomstutveckling. Inkomster från konstnärligt arbete har minskat, inkomster från indirekt konstnärligt arbete och icke-konstnärligt arbete har ökat mellan 2006 och 2013. ⁦@MyKulturanalys⁩

Load More...