Home » Arkiv » Första generalförsamlingen i Compendium of Cultural Policies and Trends

Första generalförsamlingen i Compendium of Cultural Policies and Trends

Den 9–11 oktober genomfördes i den kroatiska staden Rijeka (europeisk kulturhuvudstad år 2020) den första generalförsamlingen i den förening som driver Compendium of Cultural Policies and Trends.

Compendium of Cultural Policies and Trends är ett webbaserat system för information om kulturpolitik, där oberoende experter ansvarar för att tillhandahålla kontinuerligt uppdaterade beskrivningar av kulturpolitiken i de medverkande länderna.

Generalförsamlingens program bestod av keynote-presentationer på kulturpolitiska relevanta teman, möten för de nationella experterna om utformningen av det analysraster som ligger till grund för landsbeskrivningarna, workshops om exempelvis de möjligheter och utmaningar som jämförelser mellan kulturpolitik i olika länder och i olika delar av världen erbjuder, samt föreningsstämma för föreningens medlemmar.

Under generalförsamlingen blev det också fastställt att Danmarks nationella expert är Nanna Kann-Christensen, föreståndare för Center for kulturpolitiska studier vid Köpenhamns universitet och att Sveriges nationella expert är Tobias Harding, professor vid Universitetet i Sørøst-Norge. Därtill tillkännagavs att Finland nyligen uppdaterat sin landspresentation.