Home » Arkiv » 60 miljoner till kulturella och kreativa näringar i Danmark

Vækstplan for kreative erhverv

60 miljoner till kulturella och kreativa näringar i Danmark

Danska regeringen satsar drygt 60 miljoner DKK på kulturella och kreativa näringar. Detta är resultatet av en samverkan med politisk bredd och mellan flera departement.

I ett pressmeddelande säger Danmarks näringsminister Rasmus Jarlov att de starka danska kreativa verksamheterna ska göras ännu starkare genom bland annat bättre villkor för investeringar i nya kreativa digitala affärsmodeller, och genom att vi stärker den internationella marknadsföringen med ett nytt samlat marknadsföringskonsortium för dansk kreativitet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här