Home » Arkiv » Allt mer tv-tittande sker online bland svenskar

Person som står framför en mängd små bildskärmar.

Allt mer tv-tittande sker online bland svenskar

Svenskar tittar mer på tv online än via tv-apparater, det gäller särskilt ungdomar som tittar mer online än på tablålagd tv. Samtidigt överger inte barn och unga traditionell tv, utan använder fortsatt båda plattformarna. Det visar Mediebarometern 2016 som publiceras av Nordicom.

– Det är inte särskilt konstigt. De är uppvuxna i en digital värld och vana vid att välja vid vilken tidpunkt de ska ta del av olika innehåll. Att titta tillsammans med andra kan man göra via såväl storbild som mobiltelefon, säger Ingela Wadbring, föreståndare för Nordicom.

Mediebarometern är en räckviddsundersökning som årligen genomförs av Nordicom. Den belyser hur stor andel av den svenska befolkningen mellan 9 och 79 år som en genomsnittlig dag under respektive år har tagit del av ett antal enskilda medier på traditionella och digitala plattformar. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors användning av medier, och undersökningen genomfördes första gången 1979. Undersökningen bygger på telefonintervjuer, utspridda över hela året, till ett slumpmässigt urval av befolkningen. År 2016 har 6 002 personer intervjuats.