Home » Arkiv » Årliga sammanställningen av dansk kulturstatistik ute nu

Årliga sammanställningen av dansk kulturstatistik ute nu

Publikationen Kultur 2018 behandlar utbud och användning av kultur i Danmark. Statistiken är uppdelad på områdena litteratur, idrott, museer, medier, film, scenkonst och musik. Årets tema är anställda inom konst- och kulturområdet, hur deras arbetsmarknad skiljer sig från arbetsmarknaden i övrigt och hur de olika områdena skiljer sig åt sinsemellan.

Läs mer på Danmarks statistiks webbplats