Home » Arkiv » Beslut om ny isländsk lagstiftning på scenkonstområdet

Isländsk scenkonst

Beslut om ny isländsk lagstiftning på scenkonstområdet

Den isländska regeringen har presenterat ett lagförslag för scenkonstområdet med avsikten att få en överensstämmande lagstiftning med den övergripande lagstiftning som redan finns för litteratur, konst och musik. Omvärldsförändringar har gjort att den tidigare lagen från 1998 har behövt uppdateras. Lilja Alfreðsdóttir, Islands minister för utbildning, vetenskap och kultur, lade nyligen fram propositionen i Alltinget.

På den isländska regeringens webbplats uttalar sig Alfreðsdóttir: ”Det isländska kulturlivet blomstrar och vi ska vara stolta över de imponerande resultat som våra konstnärer har uppnått inom olika områden. Denna proposition, som är resultatet av ett omfattande samråd under utarbetandet, kommer att skapa ett bättre ramverk för scenkonsten i landet.”

Bland nyheterna i lagförslaget är att strängare krav ställs på Nationalteaterchefens utbildning och att bestämmelserna för teaterchefens förordnandeperiod fastställs tydligare. Nationalteaterrådets bestämmelser ändras så att yrkesorganisationer från scenkonstområdet utser tre representanter till Nationalteaterrådet, medan två representanter utses utan nominering.

Det isländska nationella danskompaniet, Íslenski dansflokkurinn, och dess roll behandlas för första gången i lag genom denna proposition.

Av propositionen framgår även att ministern ska utse en kommitté vars uppgift är att lägga fram förslag om ett eventuellt inrättande av en isländsk nationalopera.