Home » Arkiv » Dansk brukarundersökning vid museer

Dansk brukarundersökning vid museer

Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark har nu publicerat sin nationella brukarundersökning som ger en inblick i vilka museibesökare i Danmark var under 2017, hur de värderar sina museibesök och vad som motiverat dem att välja att tillbringa tid på ett museum. Antalet besök ökar, men inte nödvändigtvis nya sådana och utmaningen finns därför också att nå ut till nya besökare.

Ladda ner och läs rapporten på Slots- och Kulturstyrelsens webbplats