Home » Arkiv » Danska miljoner till danska museer

Danska miljoner till danska museer

10 miljoner danska kronor är på väg ut till landets 44 museer, meddelar Slots- og Kulturstyrelsen. Pengarna ska gå till att förvalta museernas samlingar, inköp av nya verk samt att stärka museernas kompetenser i förhållande till deras forskning. Tre museer har även tagit emot medel för att utveckla och genomföra kvalitativa användarundersökningar, för att ta reda på vilka som använder och inte använder museerna. Den största delen av pengarna går dock till de konst- och kulturhistoriska museernas bevarings- och registreringsarbete, för att säkerställa att fler museer kan prioritera att ta hand om sina samlingar.