Home » Arkiv » Danska regeringen satsar 20 miljoner DKK på ”kultur i udsatte boligområder”

Danska regeringen satsar 20 miljoner DKK på ”kultur i udsatte boligområder”

Satsningen ’Kultur i udsatte boligområder’ 2019–2022 stödjer projekt inom hela kulturområdet. Projekten ska ha fokus på deltagande, engagemang och integration i samhället bland boende i utsatta bostadsområden och ta sin utgångspunkt i kulturella aktiviteter, som bygger på värderingar som demokrati, dialog och medborgarskap. Medel kan sökas i samverkan mellan kulturella aktörer och aktörer inom det bostadssociala området fram till och med den 14 juni.

Satsningen bygger på erfarenheterna från projektet ’Kulturbroen’, där medlen till åtta olika projekt fördelades i mars 2019 och som prövade på vilka sätt det går att stödja kulturprojekt i utsatta bostadsområden. Medan Kulturbroen var riktad enbart mot barn- och ungdomskultur, riktas den nya satsningen även till kulturprojekt med vuxna.

I ett pressmeddelande säger kulturminister Mette Bock:

”Regeringen har antagit ett ambitiöst mål att bekämpa parallellsamhällen. Vi vill inte att det ska finnas befolkningsgrupper i Danmark som isolerar sig från det övriga samhället och lever efter helt andra värderingar och normer.

Ett sätt att nå målen är att förmedla mycket mera konst och kultur till de utsatta bostadsområdena. Att mötas och engagera sig i kulturprojekt är ett riktigt bra sätt att knyta samman folk trots olikheter och skapa större engagemang i det omgivande samhället.”

Läs mer om satsningen på Slotts- och kulturstyrelsens webbplats