Home » Arkiv » Danska talanger ska få hjälp att lyckas internationellt

Liten gosse som sjunger

Danska talanger ska få hjälp att lyckas internationellt

Danmarks kulturminister Mette Bock presenterade i april 2018 en satsning på unga talanger inom konstarterna. Meningen är att satsningen ska stärka och utveckla lokala miljöer och ge den unga ”elit” ett stöd på vägen till en internationell karriär. Danska kommuner kan ansöka om att få status som ”talangkommun”, genom att upprätta strategier för talangutveckling inom flera konstområden. Därefter kan kommunerna ansöka om medel för att förstärka befintliga talangmiljöer eller för att upprätta nya sådana miljöer.

I juli kompletterades talangsatsningen med ett karriärprogram för de talanger som bedöms ha potential att internationellt bli ”en del af eliten indenfor deres fag”. Programmet omfattar individuella karriärplaner, professionella mentorer ekonomiskt stöd.

”Danmark har masser af unge talenter, men for at talentet skal kunne udfolde sig, skal det dyrkes og plejes. Vi skal blive meget bedre til at hjælpe vores unge talenter på vej, hvis de skal klare sig i en global konkurrence,” säger kulturminister Mette Bock i ett pressmeddelande.