Home » Arkiv » Danskt medieutspel presenterat

Danskt medieutspel presenterat

Danskt medieutspel presenterat

Ny satsning: Den danska regeringen offentliggjorde i början på april ett medieudspil som går under namnet ”Nye medier, nye vaner, nye tider”. Satsningen innehåller bland annat en gradvis ökning av budgeten för public service från 35 miljoner till 220 miljoner DKK årligen under avtalsperioden 2019–2023.

Regeringen sammanfattar sitt utspel i fyra punkter. Syftet är att bidra till balans mellan

  • den äldre och den yngre generationens mediekonsumtion
  • statsägda och privata medier
  • gamla och nya medier
  • rikstäckande och regionala/lokala medier

Bland initiativen märks dessutom att 40 procent av TV 2 ska säljas för stärka företagets utvecklingskapacitet, men kanalen ska fortsatt ha public service-uppdrag. Vidare skapas dels en ny tv-kanal med inriktning på kultur och folkbildning, dels en ny DAB-radiokanal med klassisk musik och kulturförmedling i fokus. Startbidrag till nya tryckta och elektroniska medier ökas, och digitala nyhetsmedier momsbefrias.

Kulturminister Mette Bock säger i ett pressmeddelande:

“Danskernes mediebrug er under massiv forandring. Det kalder på en mere tidssvarende mediepolitik. Vi skal styrke den mediemangfoldighed, som borgerne efterspørger, og som er fundamentet for et levende demokrati med troværdige medier. Vi skal understøtte udbuddet af dansk, troværdigt kvalitetsindhold til borgerne, dér hvor de er.”