Home » Arkiv » De danska läsarna blir färre

De danska läsarna blir färre

Kulturministeriets Bog- og Litteraturpanel visar i ny årsrapport att danskarnas läsvanor befinner sig i förändring: de flitigaste läsarna blir färre. Andelen som läser skönlitteratur oftast – en gång i veckan eller mer – sjunker. Den största nedgången bland läsare ses i gruppen 30- till 39-åringar, där man sett ett fall på 9,3 procent mellan 2010-2016. Detta gäller både män och kvinnor.

Bokkonsumtionen har dock inte stagnerat totalt: digitala medier och ljudböcker blir allt mer populära. Siffrorna visar också att andelen personer som aldrig läser skönlitteratur befinner sig på sin lägsta nivå sedan 2010. 2016, då siffrorna samlades in, läste 17,8 procent av danskarna aldrig skönlitteratur.

Den aktuella rapporten heter Bogen og Litteraturens vilkår 2017, och har kartlagt statistik samt tittat på en boks hela livscykel– från produktion till distribution till läsarens hand – eller digitala platta.