Home » Arkiv » Elva nya nordiska forskningsprojekt om konstens samhällsvärde

Márkomeannufestivalen

Elva nya nordiska forskningsprojekt om konstens samhällsvärde

Hur kan vi diskutera och förstå konstens och kulturens samhällsvärde på nya sätt? Statens Kunstfond i Danmark samt Kulturdepartementet och Kulturrådet i Norge har nu efter en utlysning fördelat medel till elva forskningsprojekt med inriktning på ”kunst og sosiale fellesskap i Norden”.

Projekten ska undersöka konstens roll i samhället, hur konst kan bidra till att skapa sociala sammanhang och hur konst- och kulturaktiviteternas samhällsmässiga betydelse ska förstås.

Forskarna i de elva projekten ska undersöka aktiviteter inom flera olika konstområden och sammanhang som musik, litteratur, teater och dans, bildkonst och festivaler. Olika typer av utövare och publik står i fokus, som barn och unga samt marginaliserade grupper. Mer konkret kan nämnas att några av de beviljade projekten ska undersöka kulturfestivaler i Sápmi och hur musik kan användas som intervention för utsatta ungdomar.

Lista med alla projekt som sökt och de som beviljats stöd