Home » Hot och hat kartlagt i Norden

Hot och hat kartlagt i Norden

Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) har på uppdrag av Nordiska ministerrådet kartlagt den rättsliga regleringen av hat och hot på nätet. Rapporten visar att kvinnor och män utsätts för kränkningar på nätet i ungefär lika stor utsträckning, men drabbas på olika sätt. Kränkningarna mot män omfattar i högre grad anspelningar på yrkesskicklighet eller hot om våld, medan trakasserierna mot kvinnor har ett betydligt större inslag av sexism, sexuella hot och kränkningar kopplade till person snarare än profession. Rapportförfattare Moa Bladini, lektor i straffrätt vid Göteborgs universitet, menar att det råder en osäkert i Norden kring hur bestämmelserna som omfattar hatbrott ska tillämpas och var gränsen för yttrandefrihet går.

Samtidigt visar Myndigheten för kulturanalys rapport Hotad kultur att var tredje författare och konstnär i Sverige har uppgett att de någon gång utsatts för trakasserier, våld, stöld eller skadegörelse som varit kopplade till deras yrkesutövning. Undersökningen visar att författare och konstnärer med utländsk bakgrund är mer utsatta, i synnerhet för våld. Skillnaderna i kön är relativt små.