Home » Arkiv » Farvel geoblockers, hallo nordisk fjernsyn

Farvel geoblockers, hallo nordisk fjernsyn

Nordiska rådet har antagit ett förslag om att undersöka hur geografisk blockering kan avskaffas mellan de nordiska länderna. Johanna Karimäki, ledamot i Utskottet för kunskap och kultur, menar att tv-programmet Skam har visat att unga i Norden faktiskt kan lära sig att förstå varandras språk.

Användningen av streamingtjänster växer i hela Norden, och därför är det nödvändigt att avskaffa den geografiska blockeringen. Frågan diskuteras även i Europaparlamentet, men de nordiska politikerna vill gå i bräschen och säkerställa invånarnas tillgång till grannländernas digitala innehåll.

Nordiska rådet meddelar att man kommer ta hänsyn till innehavarnas rättigheter så att de får betalt för sina produktioner – och att de även kommer nå en ännu större målgrupp i hela Norden.