Home » Arkiv » Finsk utredning föreslår införande av konstnärsallianser

Finsk utredning föreslår införande av konstnärsallianser

Finsk utredning föreslår införande av konstnärsallians enligt mönster från Sverige och Norge. Enligt förslaget ska alliansen omfatta sammanlagt 60 skådespelare, dansare och musiker under en treårig försöksperiod 2020-2022. Utredningen överlämnades till minister Sampo Terho den 29 januari.

Grundidén bakom konstnärsalliansen är att minska klyftan mellan fast anställda och frilansarfältet. Detta görs genom att skapa ett professionellt, ekonomiskt och socialt säkerhetsnät med mål att öka frilansfältets potential. Alliansen grundas av fackföreningar som representerar yrkesgrupperna tillsammans med de arbetsgivare som anställer dem. Utanför Alliansen görs avtal i enlighet med kollektivavtal och praxis och lönenivåer inom varje sektor.

Rapporten innehåller en budget för pilotberedningsfasen och det treåriga försöket och den totala kostnaden beräknas till cirka 4,5 miljoner euro.

Utredningen föreslår att utformningen för konstnärsalliansen förbereds i samarbete med organisationer och arbetsgivare under hösten 2019 och att försöksperioden sedan pågår 2020–2022.

Läs mer på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats