Home » Arkiv » Fyra danska institutioner inom Kulturministeriet flyttar

Fyra danska institutioner inom Kulturministeriet flyttar

Fyra danska institutioner inom Kulturministeriet flyttar

Ny satsning. Lokala- och Anlægsfonden (LOA), Nota – Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, Idrættens Analyseinstitut (IDAN) og Dansk Sprognævn ska få ny geografisk hemvist. Det sker under andra fasen av regeringens utflyttningsplan, Bedre Balance II, när sammanlagt 117 arbetsplatser inom kulturområdet omlokaliseras från Köpenhamn till Fyn, Jylland och Lolland.

– Regeringen har ambitionen att skapa fler statliga arbetsplatser utanför huvudstaden. På det sättet stärker vi den geografiska balansen i Danmark, vilket är regeringens klara målsättning, säger Kulturminister Mette Bock.

Idrættens Analyseinstitut har för närvarande kontor i både Köpenhamn och Aarhus. Institutet samlas nu i Aarhus. Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder) omlokaliseras till Nakskov. Lokale- og Anlægsfonden placeras i Nyborg. Dansk Sprognævn flyttar till Bogense.

I september 2017 hade enligt Finansministeriet, 2 546 av 3 900 planerade tjänster flyttats från Köpenhamn till övriga landet. 23 av 44 institutioner hade genomfört sin flytt. På kulturområdet hade i februari 2018 två statliga institutioner flyttat: Jagt- og Skovbrugsmuseet (13 årsarbetskrafter), som slogs samman med Dansk Landbrugsmuseum på Djursland i januari 2017, och Slots- og Kulturstyrelsen, som flyttat 62 tjänster till Falster i april 2017.