Home » Arkiv » Gemensam politik för att främja isländsk kultur i utlandet

Gemensam politik för att främja isländsk kultur i utlandet

Gemensam politik för att främja isländsk kultur i utlandet

Ny satsning: Utbildningsdepartementet och utrikesdepartementet på Island har kommit överens om att formulera en gemensam politik för internationellt kulturellt samarbete. Utbildnings- och kulturminister Lilja Alfreðsdóttir och utrikesminister Gudlaugur Þór Þórðarson undertecknade den 17 april ett avtal om detta ämne.

I ett uttalande säger utbildnings- och kulturminister Lilja Alfreðsdóttir att de isländska konstnärerna är viktiga ambassadörer för Island och att arbetet med att främja isländsk kultur utomlands har gett stora resultat. Hon menar att isländsk kreativitet sprids över hela världen och regeringen blivit allt mer medveten om dess ekonomiska betydelse. Hon ser ett ökat samarbete med utrikesdepartementet som värdefullt för att samordna ansträngningarna att sprida den isländska kulturen så brett som möjligt.

Utrikesminister Gudlaugur Þór Þórðarson säger att en av utrikesdepartementets huvuduppgifter är att skydda Islands kulturella intressen utomlands. Utrikesdepartementet ska samråda med bland annat exportföretag, departement och nationella myndigheter om en handlingsplanför insatser inom marknadsföring och export av kulturprodukter. Den överenskommelse som vi nu undertecknats är ett viktigt första steg i denna process, enligt Gudlaugur Þór Þórðarson.

Regeringen på Island uppfattar ett kraftfullt kulturliv och konstnärlig kreativitet som en viktig del av Islands attraktivitet, och som en snabbt växande del av landets export. Den starka och växande internationella efterfrågan har uppstått efter ett utökat samarbete mellan olika aktörer på Island. Centrumbildningar för olika specifika konstområden (film, litteratur, bildkonst, design, scenkonst och musik) spelar en viktig roll för att främja och skapa möjligheter för isländska konstnärer utomlands genom riktade marknadsföringsinsatser.