Home » Arkiv » Informationskampanj ska få danskarna att lyssna på digital radio

Informationskampanj ska få danskarna att lyssna på digital radio

Den 1 oktober skiftar det digitala radioformatet från DAB till DAB+, som har plats för fler radiokanaler på sändningsnätet och som därmed öppnar upp för möjligheten till fler radiokanaler i Danmark. För att informera om övergången och främja det digitala radiolyssnandet har Kulturministeriet startat en kampanj som kommer att pågå till slutet av 2019. Kampanjen har en samlad budget på 9,8 miljoner kronor och är en del av det politiska medieavtalet som fattats i Folketinget.

Ett flertal av partierna i Folketinget har fattat beslut om det politiska mediaavtalet som sätter ramarna för den danska mediapolitiken, däribland radio och tv. När 50 % av radiolyssnadet i Danmark är digitalt kommer det fattas ett beslut om att stänga FM-nätet – dock tidigast två år senare. Alla radioapparater som sålts i Danmark sedan 2012 kan ta emot DAB+. Det nya nätet ger möjlighet till 18 nya nationella kommersiella radiostationer, samt ett stort antal regionala kanaler.