Home » Internationella databaser

Det finns flera internationella databaser som innehåller nordisk kulturstatistik. Här presenterar vi några av de undersökningar och databaser som finns.

Eurostat – EU:s statistikbyrå

Eurostat publicerar kulturstatistik inom ett flertal områden. Flera av undersökningarna som de genomför är obligatoriska för medlemsländerna att genomföra. Eurostats ansvar är att se till att undersökningarna genomförs på ett liknande sätt så att det finns jämförbar statistik. Även om Norge och Island inte är medlemsländer så ingår de ändå i vissa undersökningar. Nedan listas Eurostats undersökningar inom kulturområdet.

EU – SILC (Statistics on Income and Living Conditions): kulturvanor, alla nordiska länder medverkar

EU – Community survey on ICT usage: Användning av internet för kulturändamål, alla nordiska länder medverkar

EU – LFS (Labour force survey): Sysselsättning i kultursektorn, alla nordiska länder medverkar

EU – SBS (Structural Business Statistics) och EU – BD (Business Demography): Företagande i kultursektorn, Danmark, Finland, Sverige, Norge medverkar

EU – HBS (Household Budget Survey): Hushållens utgifter för kultur, Danmark, Finland, Sverige

Nordicom

Nordicoms databas är i huvudsak inriktad på medier, men den innehåller även statistik inom områdena film, dagspress och bibliotek.

Nordiska ministerrådets statistikdatabas

I Nordiska ministerrådets databas finns statistik inom sju kulturområden: Bibliotek, film, litteratur, museer, scenkonst, offentlig utgifter, sysselsättning och dagspress. Data kommer i huvudsak från de nationella statistikbyråerna. Data för de fem medlemsländerna och de tre självstyrande områdena finns i databasen om än i varierande omfattning.

Unescos kulturstatistik

Unesco redovisar statistik inom några få kulturområden för flertalet av världens länder däribland de fem nordiska länderna. De områden finns i Unescos databas är: Film och bio, sysselsättning i kultursektorn (baserat på Eurostats Labour force survey), offentliga bibliotek och internationell handel med  kulturella varor och tjänster.