Home » Arkiv » Island satsar på kreativa näringar

Audur Edda Jokulsdottir_2019
Auður Eddu Jökulsdóttir

Island satsar på kreativa näringar

Island har beslutat att ta fram en strategi för att stärka kreativa näringar i landet. Auður Eddu Jökulsdóttir, med tidigare erfarenhet från utrikes positionering i Berlin och Beijing och från internationellt kultursamarbete, har utsetts av kulturminister Lilja Alfreðsdóttir att leda arbetet.

Strategin kommer utformas i samarbete med kultur- och näringsdepartementen. I strategiarbetet ingår även Íslandsstofa / Promote Iceland, som för närvarande arbetar med att utforma en långsiktig politik för marknadsföring av Island utomlands och främjande av export inom alla områden, inklusive inom den kreativa sektorn, i nära samarbete med intressenter.

Läs mer på isländska regeringens webbplats