Home » Arkiv » Isländska alltinget antagit resolution om att stärka isländskans status

Isländska alltinget antagit resolution om att stärka isländskans status

En resolution om att främja och stärka isländska språkets officiella status har antagits av isländska Alltinget.

Resolutionen poängterar vikten av att stärka det nationella språket under tider av snabb internationalisering och teknisk utveckling då till exempel allt fler ungdomar väljer att läsa på engelska och ta del av underhållning på engelska.

Förslaget om att stärka isländskan innefattar totalt 22 åtgärder som ska påverka alla aspekter av samhället; utbildning och skolgång, kultur, teknisk utveckling, tillgänglighet, konst, innovation, policyarbete, styrning och företag. Flera föreslagna åtgärder har redan genomförts, till exempel stöd för publicering av böcker på isländska.

Läs mer på isländska regeringens webbplats