Home » Arkiv » Konst, kultur och kvalitet i Norge

Konst, kultur och kvalitet i Norge

Konst, kultur och kvalitet i Norge

Ny forskning. Vad betyder kvalitet i dag? Vilka värden knyter kulturen till sig? Vilka processer involveras när kvaliteten värderas och hur fungerar de kvalitetsbegrepp vi använder? Dessa är några av de frågor som Norsk kulturråd har försökt att besvara i ett forskningsprogram

Kulturrådet har haft behov av att öka kunskapen om vad de kulturpolitiska intressena innebär, säger Jorunn Veiteberg, rådsmedlem och ledare Kulturrådets FoU-urval.

Mer än 70 forskare, konstnärer, essäister med flera har varit inblandade i forskningsprogrammet, som bland annat har genererat tre rapporter som nyligen har publicerats. Kvalitetsforhandlinger, kvalitetsbegreppet i samtida konst och kultur. Når kunsten tar form, en essäsamling skriven av konstnärer och andra som reflekterar över kvalitet med utgångspunkt från egna erfarenheter. Contested Qualities, en engelsk översättning av tio artiklar från de två forskningsantologierna, Kvalitetsforståelser (2016) och Kvalitetsforhandlinger (2018).