Home » Arkiv » Kreativt Norge placeras i Trondheim

Kreativt Norge placeras i Trondheim

Den norska regeringen har fattat beslut om en satsning på kulturella och kreativa näringar. Satsningen innebär att det norska Kulturrådet ska upprätta ett nytt kontor i Trondheim, Kreativt Norge. Kontoret ska också fungera som sekretariat för Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde.  Syftet med kontoret är att det ska bidra till att öka kunskapen om konsten och kulturens möjligheter att skapa värden samt bidra till ökade intäkter till konsten och kulturen.

–  Vi gleder oss til endelig å komme si gang med å etablere Kreativt Norge som et nytt kontor med lokalisering  i Trondheim. Trondheim har et sterkt og levende kunstliv og  kulturnæringsmiljør innen alle fagområder. Vi er sikre på at vi med det nye kontoret skal i vareta det nasjonale ansvaret for å utvikle kreativ næring i hele landet. En av de viktigste oppgavene til Kreativt Norge blir å heve kompetansen og stimulere til nye satsinger for utvikling av kunstnerøkonomien. Vi ser fram til dialog med aktørene, slik at vi kan legge best mulig til rette for behovene i kunst- og kulturlivet i hele landet. Vi skal tilby rådgivning og virkemidler som bidrar til at norsk kunst og kultur oppnår økte inntekter basert på kunstnerisk virksomhet , säger Kulturrådets direktør Kristin Danielsen på Kulturrådets webbsida.