Home » Arkiv » Kulturrikets tilstand 2018: Regionalisering av kulturpolitiken

Kulturrikets tilstand 2018: Regionalisering av kulturpolitiken

Varje år sedan 2009 anordnar Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge en nationell endagskonferens, som syftar till att samla såväl kulturpolitiska aktörer som forskare för diskussion om ett gemensamt kulturpolitiskt tema.

2018 års upplaga genomfördes i Oslo den 24 oktober och samlade ca 150 deltagare som alla var intresserade av att på olika sätt belysa och kommentera de kulturpolitiska konsekvenserna av den regionreform som år 2020 ska vara genomförd i Norge.

Programmet var uppbyggt av enskilda inlägg från exempelvis Jon P. Knudsen, medlem av det s.k. ekspertutvalg som i början av året presenterade ett förslag till hur en regionreform på det kulturpolitiska området kan utformas, och Erik Henningsen, som från en forskningshorisont belyste regionalisering av kulturpolitik i ett historiskt perspektiv. Erfarenheter av Kultursamverkansmodellens genomförande i Sverige presenterades också.

Merparten av tiden ägnades dock åt panelsamtal där flera olika perspektiv och röster om regionreformens förväntade konsekvenser för den norska kulturpolitiken ventilerades. Konferensen präglades av väntan på den kulturmelding som den norska regeringen presenterade den 23 november. Se även särskild rapport om kulturmeldingen från Kulturanalys Norden här.