Home » Arkiv » #metoo-debatt i svenska kulturlivet får kulturministern att reagera

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

#metoo-debatt i svenska kulturlivet får kulturministern att reagera

Under hösten 2017 har flera branscher inom den svenska kultursektorn organiserat sig under hashtags såsom #visjungerut, #tystnadtagning #närmusikentystnar och vittnat om sexuella övergrepp och trakasserier. Sveriges kultur- och demokratiminister, Alice Bah Kuhnke, har reagerat på dessa upprop och vinnlagt sig om att regeringen i budgetpropositionen för nästa år ökar anslaget med 10 miljoner årligen till Diskrimineringsombudsmannen. Alice Bah Kuhnke skriver i en debattartikel:

”För mig som politiker finns det en rad olika verktyg att använda mig av för att åstadkomma förändring. Ett sådant är lagstiftning. Vid årsskiftet lyckades vi driva igenom att arbetsgivare, enligt skärpt lagstiftning, ska arbeta aktivt för att motverka diskriminering på arbetsplatser.”