Home » Arkiv » Norden: Förbättrad ställning för finska och isländska

Magnus Fröderberg/norden.org

Norden: Förbättrad ställning för finska och isländska

Den finska delegationen krävde ursprungligen att finskan och isländskans borde göras till arbetsspråk inom det nordiska samarbetet, och därmed göra språken jämlika med de skandinaviska. Sedan dess har alternativ förslag lagts fram, där man ännu inte nått ända fram. Klart är dock att språkens ställning ska förbättras. Erkki Tuomioja, representant för den finska delegationen, meddelar att han är nöjd med det uppnådda resultatet. Även Silja Dögg Gunnarsdóttir från Island säger sig vara nöjd, och menar att detta är ett steg i rätt riktning.

Enligt kompromissbeslutet har alla rådets medlemmar möjlighet att lämna in ett medlemsförslag på sitt eget språk, och de skandinaviska protokollen ska hädanefter översättas till finska och isländska.

Paragraf 74 i Nordiska rådets arbetsordning har stått i centrum för språkdebatten. Paragrafen stipulerar att ”Nordiska länders språk beaktas lika vid rådets möten. Arbetsspråk är danska, norska och svenska.” Frågan om arbetsordningen och tolkning av arbetsspråkens ställning inom samarbetet remitteras enligt det beslut som nu fattades till presidiet, och behandlas av Nordiska rådets 70:e session i Oslo 2018.