Home » Arkiv » Norden: Inga belägg för att sociala medier är skadliga för unga

Norden: Inga belägg för att sociala medier är skadliga för unga

En ny rapport utmanar vedertagna sanningar om sociala mediers skadliga inverkan på unga människor. Forskarna menar att unga människor som trivs med livet generellt också mår bra på sociala medier. Både forskare och medier har en tendens att dra alla över en kam. Därför behöver vi mer fakta och nyanser, menar en grupp nordiska forskare.

Rapporten #StyrPåSoMe – Er sosiale medier faktisk en trussel for unges trivsel» har utförts av Happiness Research Institute på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Läs mer om rapporten på Nordiska ministerrådets webbplats