Home » Arkiv » Nordic Matters en lyckad satsning

Nordic Matters en lyckad satsning

Tidigare i år på uppdrag av Nordiska Ministerrådet utvärderade Kulturanalys Norden den nordiska kulturfestivalen ”Nordic Matters”, som hölls under hela 2017 på Southbank Centre i London.

Satsningen bedöms som lyckad och vid Nordiska rådets session i Oslo den 31 oktober – 1 november beslöt ministrarna om vidare process för en eller flera nya kultursatsningar i utlandet i likhet med Nordic Matters.

Läs mer på nordiska samarbetets webbplats