Kulturanalys Norden » Nordisk kulturpolitisk dag 2018

Vem får vara med?

Nordisk kulturpolitisk dag om inkludering och integration

Välkommen den 29 januari 2018 till en dag fullspäckad med ny fakta, kunskap och debatter! Dagen sätter fokus på kulturens roll i ett inkluderande samhälle, och kultursektorns öppenhet gentemot människor med olika bakgrunder.

Avstamp för de kulturpolitiska debatterna är tre nya rapporter som jämför de nordiska länderna och belyser frågan hur inkluderande kulturlivet är i Norden. Vilka möjligheter till inflytande har kvinnor respektive män på kulturarbetsmarknaden? I vilken mån ges minoriteter, nyanlända och personer med utländsk bakgrund samma möjligheter till professionellt utövande som majoritetsbefolkningen? Vad händer med konsten och kulturen i mötet mellan integrationspolitik och kulturpolitik?

Den nordiska kulturpolitiska dagen Vem får vara med? ingår i Sveriges ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet 2018. Till dagen bjuder vi in beslutsfattare och kulturutövare från hela Norden. Sveriges kultur- och demokratiminister kommer att medverka under dagen.

Tid: 29 januari 2018, kl. 9:30-16:30
Plats: Dansens Hus, Barnhusgatan 14, Stockholm
Anmälan: Anmälan sker till anmalan@kulturanalys.se senast den 17 januari. Lättare lunch samt fika serveras under dagen. Vänligen uppge eventuella kostönskemål och om du kan medverka hela, eller delar av dagen.

Konferensen är gratis men vid avbokning efter sista anmälningsdag faktureras en avgift på 200 kr. Du kan dock överlåta din plats åt en kollega utan extra kostnad.

För mer information kontakta Anna Cokorilo, +46 70 602 51 15

For information in English, please click here

 

Ur programmet:

Tema 1: Jämställd kultur – vart är vi på väg? Går de nordiska länderna i olika riktning?

Värd: Kulturanalys Norden

Kulturanalys Norden presenterar resultaten av en nordisk jämförelse om kvinnor och mäns möjligheter i de statligt finansierade kulturinstitutionerna. Till skillnad från de nordiska arbetsmarknaderna i stort präglas kulturarbetsmarknaden av en jämn könsfördelning i alla nordiska länder. Samtidigt visar studien att kvinnor och män inte har samma möjligheter att få anställningar vare sig i ledande eller i konstnärliga positioner.

Tema 2: Kultur av vem i Norden – vem är det egentligen som arbetar på våra kulturinstitutioner?

Värd: Kulturanalys Norden

Kulturanalys Norden presenterar en ny studie om andelen anställda med utländsk bakgrund på kulturinstitutionerna i de nordiska länderna. Resultaten visar att alla inte har samma möjligheter till anställning, och särskilt inte på ledande positioner. Rapporten ger en lägesbild av var vi står idag och pekar på de utmaningar vi ser framöver.

Tema 3: Perspektiv på integration och inkludering – vad säger forskarna?

Värd: Kulturanalys Norden

Kulturanalys Norden har samlat 15 nordiska forskare i en ny antologi – Vem får vara med?: Perspektiv på integration och inkludering i det nordiska kulturlivet. Utifrån aktuell forskning diskuteras integrationspolitikens och kulturpolitikens möten och gränsdragningar, och kulturlivets möjligheter och utmaningar till att bidra till inkludering och integration. Vad händer med kulturen och konsten när den används som ett integrationspolitiskt redskap? Vem får vara med i kulturlivet och på vilka villkor?  I samtal med antologiförfattarna blickar vi framåt – vad kan vi ta med oss av forskningen och vilken ytterligare kunskap behövs?

Tema 4: Ett inkluderande nordiskt kulturliv – hur ser framtidens kulturliv ut?

Värd: Norsk kulturråd

Under Norges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2017 lanserades, Inkluderande kulturliv i Norden, ett treårigt projekt om kulturlivets och civilsamhällets bidrag till integration och inkludering i de nordiska samhällena. Norska kulturrådet presenterar projektet och diskuterar med inbjudna gäster om vilka lärdomar som har dragits inom projektet så här långt. Vilka initiativ krävs för att framtidens kulturliv ska vara inkluderande?

 

Arrangörer:

Kulturanalys Norden

Kulturanalys Norden har i uppdrag att ta fram statistik och kunskapsunderlag som är till nytta för beslutsfattare som vill utveckla den nordiska kulturpolitiken och stärka kulturlivet i de nordiska länderna. Genom statistik och analys belyser vi frågor om villkoren för kulturlivet i Norden.

Kulturanalys Norden har initierats på uppdrag av de nordiska kulturministrarna och finansieras av Nordiska ministerrådet, värdorganisation är Myndigheten för kulturanalys.

Norsk kulturråd

Norsk kulturråd er i perioden 2017-2019 prosjektleder for et nordisk prosjekt som skal omhandle kulturlivets rolle i arbeidet med integrering og inkludering av flyktninger og nye nordboere. Satsingen har fått navnet Inkluderende kulturliv i Norden og er et av Norges hovedsatsinger i forbindelse med sitt formannskap i Nordisk ministerråd i 2017. Kulturrådet skal i prosjektet jobbe med nordiske utfordringer og løsninger for inkludering og det skal dekke både det profesjonelle og frivillige kulturlivet. I løpet av prosjektperioden vil nordiske aktører dele kunnskap og erfaringer, og utvikle kunnskap. Nordisk Ministerråd og det Norske Kulturdepartementet finansierer prosjektet.