Home » Nordisk kulturpolitisk dag 2018

Vem får vara med?

Nordisk kulturpolitisk dag om inkludering och integration

29 januari 2018, Dansens Hus, Stockholm

Nordisk kulturpolitisk dag 2018, Vem får vara med?, är nu genomförd. Fokus för dagen var kulturens roll i ett inkluderande samhälle och kultursektorns öppenhet gentemot människor med olika bakgrunder. Närmare 400 personer deltog i konferensen på Dansens Hus i Stockholm, och Kulturanalys Norden riktar ett stort tack till alla medverkande på scenen och alla gäster under dagen. Filmer från konferensen finns att ta del av nedan.

Vem får vara med? innebar startskottet för Sveriges ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet 2018. 

Program

Medverkande


.