Home » Nordisk kulturpolitisk dag 2018 » Medverkande

Vem får vara med?

Nordisk kulturpolitisk dag om inkludering och integration

29 januari 2018, Dansens Hus, Stockholm

Medverkande

Evin Ahmad är skådespelare och tog examen vid Stockholms Dramatiska Högskola våren 2015 med produktionen X på Unga Klara. Hon är knuten till Folkteatern i Göteborg, och debuterade som författare hösten 2017 med romanen En dag ska jag bygga ett slott av pengar.

Magnus Aspegren är VD för Riksteatern sedan januari 2014. Han har tidigare varit VD för Folkoperan, VD och konstnärlig chef för Norrlandsoperan samt rektor för Operahögskolan i Stockholm. Magnus har mångårig erfarenhet av internationell samverkan och genreövergripande scenkonst, bland annat genom samarbete med dans och opera i Sydafrika och Vietnam.

Alice Bah Kuhnke är Sveriges kultur- och demokratiminister. Hon har tidigare arbetat som hållbarhetschef på teknikkonsultbolaget ÅF och som generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Nina M. Barbosa Blad studerte ved Den norske filmskolen. Hun har produsert en rekke kortfilmer; Vi som ser i mørket (2014), Mannen er en morder (2015), Manifest (2017) og Min søster (2017). Min søster vant en Amanda for beste kortfilm høst 2017. Nina er engasjert i likestilling i filmfeltet, og jobber også som 2. kandidat på Feministisk Initiativ Oslo.

Trine Bille er professor på Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Hun har en phd-grad i økonomi fra Københavns Universitet, og hendes primære forskningsområde er kulturøkonomi. Hun har publiceret mere end 100 bøger, rapporter og artikler indenfor dette forskningsfelt.

Belinda Braza har bakgrunn fra det urbane hiphop miljøet, og ansatt som koreograf ved Det Norske Teatret. I tillegg er hun kunstnerisk ansvarlig for Bikubekveld, kunstnerisk leder for Bikubebarn, og koordinator for Bevegelsesfaget ved Det Multinorske.

Kerstin Brunnberg är journalist, ledamot i Delegationen för migration (Delmi) och tidigare vd för Sveriges Radio. Hon har även varit styrelseordförande för Statens Kulturråd och chef för Statens centrum för arkitektur och design. 2004 fick Kerstin Brunnberg Stora Journalistpriset.

Julienne Doko är dansare och koreograf i Danmark.

Arna Kristín Einarsdóttir är vd för Iceland Symphony Orchestra sedan 2013. Hon är konsertchef sedan 2007 och varit aktiv i orkestern sedan 2007.

Brit Holtebekk är seksjonsleder for internasjonale og tverrgående oppdrag vid Norsk kulturråd.

Karina Horsti är docent vid Helsingfors universitet och Academy of Finland Research Fellow, Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä och forskar om migration från ett kultur- och medieperspektiv. Hon har forskat om mångkulturell mediepolitik, representation av flyktingar, nationalistisk och populistisk online kommunikation, diaspora kommunikation och minnespolitik av migranters död vid Europas gränser.

Mikael Höysti är avdelningschef för kultur och resurser vid Nordiska ministerrådet.

Sverker Härd är myndighetschef för Myndigheten för kulturanalys. Han har tidigare arbetat som chef för Skolverkets resultatutvärderingsenhet. Sverker har även varit departementsråd vid Näringsdepartementet och ansvarig för Utbildningsdepartementets analysfunktion.

Merete Jonvik høyrer til forskingsgruppa Velferd og politikk. Ho er utdanna med hovudfag i sosialantropologi frå Universitetet i Bergen i 2005, og med doktorgrad i sosiologi frå Universitetet i Stavanger i 2015. Jonvik forskar innan felta kultursosiologi, identitet, klasse og kulturell verdsetjing.

Camara Joof er en norsk/gambisk scenekunstner og dramatiker. Hun har i over ti år jobbet som freelance politisk og kunstnerisk rådgiver for kunst- og kulturinstitusjoner i Norden, og har sammen med Liv Hege Skagestad bygd opp barne- og ungdomsteatret Den Mangfaldige Scenen i Oslo. Hennes kunstneriske arbeid er i hovedsak dokumentarisk og fokuserer på interseksjonalitet, ungdom og normkritikk. Joof har nylig avsluttet en skandinavisk turné med den selvbiografiske soloforestillingen Pavlovs Tispe, som ble booket inn til over 200 forestillinger. I 2018/2019 er hun nytilsatt Husdramatiker på Dramatikkens Hus i Norge.

Ninos Josef är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm, har praktiserat hos Cullbergbaletten samt dansat vid GöteborgOperans Ballet/NUDANS. Han har dansat i kompanier i Nederländerna, Danmark, USA och Schweiz och var senast verksam vid Kungliga Operan i Stockholm. 2017 debuterade han som koreograf med det egna solot LILHJA och frilansar idag via Dansalliansen.

Wolman Michelle Luciano är dansare vid Tabanka Dance Ensemble i Oslo.

Sandra Mujinga är utbildad vid Malmö konsthögskola verksam konstnär i Malmö och Oslo. 

Un-Magritt Nordseth är konstnärlig ledare vid Dansens Hus i Oslo, samt dansare och koreograf. Hon är utbildad vid Statens balletthøgskole, och har även studerat vid Martha Graham School of Contemporary Dance i New York, och i London. Hon har varit koreograf och medregissör vid ett flertal teateruppsättningar, bl.a. musikalen The Black Rider vid Det Norske Teatret 1998, och koreograf för Jakten på Nora på den kinesiska kulturfestivalen i Oslo 2007.

Wivan Nygård-Fagerudd är musikmagister från Sibelius-Akademins operaavdelning och jobbar som kulturjournalist och sångerska. Hon har också de senaste tio åren innehaft ledande befattningar inom den finländska stiftelsevärlden, bland annat som delegationsordförande för Svenska kulturfonden 2008-2014 och styrelseordförande för Svenska folkskolans vänner från år 2017.

Victor Pedersen är dansare vid Tabanka Dance Ensemble i Oslo.

Erik Peurell är utredare med uppdrag att samordna statistikarbetet inom Kulturanalys Norden. Han har tidigare arbetat på Statens kulturråd bland annat som samordnare av Kulturrådets arbete med den officiella statistiken.

Joel Ramirez är dansare vid Tabanka Dance Ensemble i Oslo.

Niels Righolt från danska Center for Kunst & Interkultur är en av Nordens ledande experter inom publikutveckling och vidgat deltagande. Han var tidigare chef på Dunkers Kulturhus och arbetar på internationell nivå bland annat genom EU-projektet Platform for Intercultural Europe. Niels Righolt har sin bakgrund inom litteratur, modern kultur och kommunikation.

Pasi Saukkonen är specialforskare vid Helsingfors stads forskningsinstitut, Faktacentralen. Tidigare har han också jobbat som specialforskare och som direktör för det finska kulturpolitiska forskningscentret Cupore. Saukkonen är docent i kulturpolitik vid Jyväskylä universitet och i statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Hans forskning har rört lokal kulturpolitik, relationen mellan kulturpolitik och kulturell mångfald och den tredje sektorn inom kulturområdet samt invandring, integration och det flerkulturella samhället.

Uffe Savery är musikchef Copenhagen Phil.

Silje Eikemo Sande är projektledare för Inkluderende kulturliv vid Norsk kulturråd.

Ozan Sunar är sedan 2010 VD och konstnärlig ledare för Moriskan i Malmö, samt debattör, föreläsare och kulturentreprenör. Han var en av initiativtagarna till Re:Orient i Stockholm, och chef för Södra Teatern i Stockholm mellan1997–2003. 2003–2008 var Ozan kulturchef på SVT.

Birgitta Svendén är VD och operachef vid Kungliga Operan. Svendén har även varit konsertsångerska, verksam både i Sverige och internationellt. Sedan 2005 är Birgitta Svendén hovsångerska. Hon är även styrelseledamot av Musikaliska akademien och hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. 2005-09 var hon rektor för Operahögskolan i Stockholm.

Anna Söderbäck är direktör för Konstnärsnämnden, och har en bakgrund som ledare inom kultursektorn, bland annat som ordförande i KLYS (Konstnärsliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd). Hon har också varit konstnärligt verksam som sångerska, producent och konstnärlig ledare.

Thomas Talawa Prestø är konstnärlig ledare, dansare, pedagog och ungdomsarbetare. 1997 startade han gruppen Dancers With Attitude. Han var ledare för Afrikan Youth In Norway 2004-2006, och rådgivare i Organisasjonen om offentlig diskriminering, OMOD. Han är styrelsemedlem i Oslo och Akershus’ avdelning av LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Anna Wahl är vicerektor på KTH med särskilt ansvar för värdegrund och jämställdhet. Anna utbildade till civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm, och disputerade i företagsekonomi 1992 på en avhandling om könsstrukturer i organisationer. Hennes forskningsfrågor handlar i huvudsak om kön som maktrelation i organisationer relaterade till processer av förändring och motstånd.

Karolina Windell är utredare och verksamhetsledare för Kulturanalys Norden samt kommunikationsansvarig på Myndigheten för kulturanalys. Hon har tidigare arbetat som forskare vid Företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet samt Score vid Stockholms universitet/Handelshögskolan i Stockholm.

Hannah Wozene Kvam är rådgiver for mangfold i kultur i Akershus fylkeskommune.

Gitte Ørskou är museidirektör vid Kunsten Museum of Modern Art Aalborg.

.