Home » Arkiv » Nordisk kulturpolitisk dag i Stockholm 2018

Nordisk kulturpolitisk dag i Stockholm 2018

Vem får vara med?

Den 29 januari arrangerar Kulturanalys Norden i samarbete med Norsk kulturråd en nordisk kulturpolitisk dag på Dansens Hus i Stockholm. Dagen sätter fokus på kulturens roll i ett inkluderande samhälle och kultursektorns öppenhet gentemot människor med olika bakgrunder.

Avstamp för de kulturpolitiska debatterna är tre nya rapporter som jämför de nordiska länderna och belyser frågan hur inkluderande kulturlivet är i Norden. Vilka möjligheter till inflytande har kvinnor respektive män på kulturarbetsmarknaden? I vilken mån ges minoritetsgrupper, nyanlända och personer med utländsk bakgrund samma möjligheter till professionellt utövande som majoritetsbefolkningen? Vad händer med konsten och kulturen i mötet mellan integrationspolitik och kulturpolitik?

Den nordiska kulturpolitiska dagen Vem får vara med? ingår i Sveriges ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet 2018. Till dagen bjuder vi in beslutsfattare och kulturutövare från hela Norden. Alice Bah Kuhnke, Sveriges kultur- och demokratiminister, och en representant från Norges kulturdepartement, inviger dagen.

Tid: 29 januari 2018, 9:30-16:30
PlatsDansens Hus, Barnhusgatan 14, Stockholm
Anmälan: Sista anmälningsdag har passerat och konferensen är fullbokad.

Konferensen är gratis men vid avbokning efter sista anmälningsdag faktureras en avgift på 200 kr. Du kan dock överlåta din plats åt en kollega utan extra kostnad.

För mer information kontakta Anna Cokorilo, +46 70 602 51 15, e-post anna.cokorilo@kulturanalys.se

Konferensen hålls på skandinaviska och delvis på engelska. Tolkning till finska och isländska finns.

For information in English, please click here

Program

Medverkande