Home » Arkiv » Nordisk kulturpolitisk konferens på Island

Nordisk kulturpolitisk konferens på Island

Den nionde upplagan av Nordic Conference on Cultural Policy Research, NCCPR, ägde rum på Bifröst Universitet på Island mellan den 28:e och 30:e augusti 2019. Temat för konferensen var ”Kulturens periferier”. Över 50 papers presenterades och diskuterades av kulturpolitiska forskare och utredare från främst de nordiska länderna, men också andra nationer var representerade, exempelvis Nederländerna, Polen och USA.

Ämnen som avhandlades var bland annat kulturpolitiskt beslutsfattande på olika nivåer, kulturens oberoende och olika gruppers delaktighet i kultursektorn. Ett övergripande diskussionstema var behovet av mer kulturpolitisk forskning om perifera platser och grupper, och den roll som dessa platser och grupper spelar i kulturpolitiska sammanhang och för kultursektorn i stort.

Flera konkreta forsknings- och utredningsprojekt som fokuserat på perifera platser och grupper presenterades och diskuterades också under konferensen. Bland annat presenterade Myndigheten för kulturanalys ett paper med titeln Mapping the geography of culture in Sweden: How to reach beyond traditional notions of centre and periphery som bygger på en första kartläggning av kulturutbudet i Sveriges 290 kommuner.

NCCPR:s webbplats