Home » Arkiv » Nordiska forskare möts för samtal om kulturpolitik

Nordiska forskare möts för samtal om kulturpolitik

Den 23-25 augusti äger Nordic Conference on Cultural Policy Research rum för åttonde gången; denna gång i Helsingfors. Som värd står Cupore och University of Jyväskylä. Under konferensen kommer forskare från hela Norden att presentera forskning som på olika sätt belyser frågor om kulturpolitik, nation och migration. Konferensen välkomnar även tjänstepersoner och sakkunniga inom kulturområdet. 
Konferensen har tre huvudtalare en av dem är professor Marco Martiniello, som är forskare, talare och direktör för CEDEM  (Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations, Liège). Hans forskning handlar om nationalism, sociala relationer, kulturella förändringar och frågor kring immigration. Dorte Skot-Hansen är också huvudtalare och hon har många års erfarenhet från forskning inom området kulturpolitik. Hennes keynote-tal på konferensens öppningsdag behandlar nationalism, nationell identitet och kulturpolitik.
Nordic Conference on Cultural Policy Research arrangeras vartannat år av ett forskarnätverk för att behandla politiska och samhälleliga frågor som berör kulturpolitiken. Mer om konferensen finns att läsa här.