Home » Arkiv » Norsk satsning på forskning om kultur och medier

Norsk satsning på forskning om kultur och medier

Norsk satsning på forskning om kultur och medier

Ny forskning: Norska kulturdepartementet har gett Noregs forskingsråd i uppdrag att starta ett forskningsprogram om kulturfältet och mediefältet. Departementet avsätter 16 miljoner NOK årligen i fem år 2019–2023, alltså sammanlagt 80 miljoner NOK för hela perioden.

Det nya programmet är en fortsättning på KULMEDIA-programmet som genomfördes under åren 2014–2018, och är tänkt att ha samma huvudtema och mål. Det finns behov av forskning om konsekvenserna av digitalisering och om förändringar av dels de ekonomiska villkoren, dels betydelsen i samhället för konst, kultur och media. Noregs forskingsråd får ansvar för utformning och genomförande av programmet.

Detta presenterades i samband med KULMEDIA-konferensen ”Medie- og kulturbruk: Et nytt kulturelt klasseskille?” på Litteraturhuset i Oslo i slutet av mars.

”Kulturlivet og media står ovanfor store og samansette utfordringar. Relevant forsking av høg kvalitet er særs viktig i arbeidet med ein framtidsretta kultur- og mediepolitikk, men også for felta sjølve og for den allmenne debatten”, säger kulturminister Trine Skei Grande i ett pressmeddelande.