Home » Arkiv » Norska barn blir kulturpolitiskt sakkunniga

Norska barn blir kulturpolitiskt sakkunniga

Kulturrådet i Norge har starat ett försöksprojekt där barn och unga ska samarbeta med författare för att skapa litteratur. Traditionellt sett har kultur för unga skapats och utvärderats av vuxna – en trend Kulturrådet vill utmana. Målet är att stimulera litteraturfältet och samtidigt utforska nya sätt att samarbete med barn och unga. Det kan röra sig både om litteratur i traditionell bemärkelse eller i en utvidgad förståelse av begreppet, där litteraturen inte nödvändigtvis befinner sig mellan två pärmar. Författare som vill delta söker till projektet skriftligt, samt med en video.

Klass 5b på Ekeberg skole i Oslo har fått uppgiften att utvärdera videodelen av ansökan, och avgöra om de tror på projektet. Klassen tar hänsyn till kriterier som genomförningsförmåga, geografisk fördelning, fördelning på åldersgrupper och bredden i projekten. Projektledare Tora Ferner Lange menar att detta är första gången Kulturrådet – och kanske samtliga offentliga avdelningar – använder barn i 10-årsåldern som sakkunniga i utdelningen av offentliga medel. Sista ansökningsdag är 5 juni 2018.