Home » Arkiv » Arbetet med den norska kulturmeldingen fortsätter

kulturmelding

Arbetet med den norska kulturmeldingen fortsätter

Det börjar dra ihop sig till skarpt läge i Norge avseende den regionreform som regeringen föreslagit på kulturområdet.

Norges fylkeskommuner ska slås samman till 11 storregioner från 2020. I samband med att regeringen presenterade sin Kulturmelding i höstas föreslogs att en rad nationella uppgifter inom kulturpolitiken skulle föras över till regionerna. Nu har processen påbörjats för att göra förslagen till verklighet.

Den 7 maj presenterade norska stortingets kulturkommitté sin behandling av kulturmeldingen. Kommittén ställer sig på det stora hela bakom regeringens melding, men med några viktiga tillägg avseende regionreformen och överförandet av nationella kulturpolitiska uppdrag till de nya fylkena. En enig kulturkommitté står bakom ett krav att kulturministern ska återrapportera om arbetet med regionreformen till stortinget och att stortinget ska få vara delaktig i hur ansvaret för de nationella uppdragen ska fördelas.

Den 21 maj hade kulturminister Trine Skei Grande ett stormöte med alla fylkeskommunene på Gardermoen. Under sommaren juni-augusti planeras en rad enskilda möten med de föreslagna nya storregionerna. Någon gång under hösten 2019 blir vi varse hur allt detta faller ut.