Home » Arkiv » Beslut om nytt isländskt filmstöd

Beslut om nytt isländskt filmstöd

En förordning om produktionsbidrag till isländska filmer har godkänts och undertecknats av den isländska utbildnings- och kulturministern Lilja Alfreðsdóttir. Bidraget kan beviljas för filmer som visas på isländska biografer i förhållande till det totala värdet av biljetter som säljs till filmen i fråga.

”Isländska filmer spelar en viktig roll i vår kultur, och den nya förordningen följer behoven för förändringar i filmlagarna som antogs förra våren”, säger Lilja Alfreðsdóttir. ”Bidragen kan uppgå till upp till 20 procent av filmens totala försäljningsintäkter.”

Filmcentret svarar för utlysningen om bidragen, men de måste vara i namnet av ett produktionsbolag som ska vara etablerat på Island eller i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Läs mer på isländska regeringens webbplats