Home » Arkiv » Inget regionalt ansvar för kultur kvar i Danmark

Inget regionalt ansvar för kultur kvar i Danmark

I Danmark föreslår regeringen en omfattande sjukvårdsreform som innebär att de fem regioner och deras politiska struktur, som Danmark sedan 2007 är indelat i, vid årsskiftet 2021 ska ersättas med fem ”sundhedsforvaltninger” med ett överordnat statligt ”Sundhedsvæsen Danmark”. De 205 folkvalda politikerna i regionsråden kommer att erbjudas plats i den nya politiska strukturen.

I och med att regionerna avskaffas och den nya organisationen får en helt och hållet sjukvårdsinriktat uppdrag, försvinner de sista formella regionala ansvaret för vissa kulturfrågor.

Reformens betydelse för kulturområdet beskrivs i publikationen Patienten først. Nærhed, sammenhaeng, kvalitet og patientrettigheder i kapitel 10: ”Regionerne kan i dag være med til at igangsætte kultur- og idrætsbegivenheder og udvikle kulturelle tilbud som eksempelvis at give støtte til musikalske samarbejdsprojekter. Fremover vil denne opgave blive udført gennem Kulturministeriets kulturaftaler med kommunerne, de regionale kunstfonde og Sport Event Danmark. På denne måde sikres det, at kulturprojekter rundt omkring i landet fortsat vil kunne støttes i en enklere struktur og samtidigt sikres en større bevillingsmæssig volumen. Opgaven tænkes ind i de eksisterende, velfungerende statslige ordninger, der bygger på faglig ekspertise og god kontakt til de relevante miljøer”.