Home » Arkiv » Ny rådgivande kommitté för dansk kulturstatistik

Ny rådgivande kommitté för dansk kulturstatistik

I samarbete med Danmarks statistik inrättar Kulturministeriet en ny rådgivande kommitté för kulturstatistik. Kommittén ska bidra till utvecklingen av statistik på kulturområdet.

Den nya rådgivande kommittén för kulturstatistik ska kommentera initierade statistikprojekt, peka på områden som behöver belysas och ange vägledande principer för behov och användning av statistik och data inom kulturområdet. Samtidigt ska kommittén säkerställa en kontinuerlig och aktiv involvering av användare, intressenter och forskare på kulturområdet.

Målet är att skapa den bästa möjliga grunden för statistik och analys som understödjer både forskning på kulturområdet, kunskapsbasen för kulturella aktörer samt ger en bra grund för politisk utveckling.

Mer information på Kulturministeriets webbplats