Home » Arkiv » Ny rapport: Jämställd kultur

Ny rapport: Jämställd kultur

Hur jämställd är den statliga kultursektorn i Norden? Det råder en jämn könsfördelning bland anställda på statligt finansierade kulturverksamheter i de nordiska länderna. Samtidigt är det något vanligare att män har chefspositioner och konstnärliga yrken än kvinnor. Det framgår av en ny rapport, Jämställd kultur, från Kulturanalys Norden som finns hos Myndigheten för kulturanalys.