Home » Arkiv » Ny rapport: Publikutveckling inom dansk scenkonst 2019

Ny rapport: Publikutveckling inom dansk scenkonst 2019

Applaus, utvecklingplattformen för dansk scenkonst med stöd av Kulturministeriet, har under 2019 genomfört den första landsomfattande undersökningen i Danmark om publikutveckling i dansk scenkonst och hur landets teatrar, företag och teaterföreningar förhåller sig till och arbetar med publikutveckling.

Rapporten täcker både stora och små teatrar i Danmark och visar att det finns en stor skillnad i hur de enskilda teatrarna arbetar med publikutveckling. Insatserna sträcker sig från konstnärligt innehåll och uttryck till arbetet med att engagera och involvera publiken genom kommunikation, marknadsföring och spridning. De olika aktörerna inom scenkonstbranschen har mycket olika förutsättningar, vilket innebär att aktörerna i branschen också har olika förutsättningar för att arbeta med publikutveckling.

Generellt sett är publikutveckling en stor och integrerad del av hela den danska scenkonstbranschens arbete, oavsett organisationsstorlek eller grundförutsättningar. Men rapporten visar också att det krävs mer kunskap, färdigheter och resurser för att vidareutveckla arbetet. Arbete med publikutveckling kan vara för resurskrävande för till exempel små teatrar om de också ska kunna prioritera konstnärligt utvecklingsarbete. Många saknar fortfarande kunskaper och verktyg för insatserna. Det finns också behov av att ytterligare definiera begreppet publikutveckling.

Läs mer om de viktigaste slutsatserna och ladda ner rapporten