Home » Arkiv » Ny svensk rapport: Vad gör barn och unga på fritiden?

Ny svensk rapport: Vad gör barn och unga på fritiden?

Myndigheten för kulturanalys nya rapport Barn och ungas kulturaktiviteter visar att kulturdeltagandet är högt bland barn och unga. Skillnader finns dock mellan yngre och äldre och mellan flickor och pojkar. Rapporten bygger på en nationell enkätundersökning om kulturaktiviteter i årskurserna 5 och 8 samt gymnasiets årskurs 2.

Rapporten visar att föräldrarnas utbildningslängd påverkar barns och ungas kultur- och fritidsaktiviteter; barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning går mer på utställningar och museer, spelar i högre grad musikinstrument och läser mer.

Flickor deltar i högre utsträckning i de flesta kulturaktiviteter på fritiden jämfört med pojkar. De besöker i högre grad teater eller musikal, konserter, dansföreställningar eller konstutställningar. Yngre barn deltar mer i kulturaktiviteter än äldre;
barn i årskurs 5 går mer på museum, teater, musikal eller dansföreställning än unga i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2. Barn och unga med utländsk bakgrund besöker bibliotek i högre utsträckning än barn och unga med svensk bakgrund.

Det finns inga skillnader mellan barn och unga med utländsk bakgrund och svensk bakgrund i andelen som deltar i musik-/kulturskola.
I läsande av faktalitteratur och dagstidningar finns det inga könsskillnader, och lika många flickor som pojkar spelar mobilspel eller roll-/brädspel.