Home » Arkiv » Nytt arkitekturpolitiskt program för Finland

Nytt arkitekturpolitiskt program för Finland

Finska undervisnings- och kulturministeriet samt miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att göra upp ett nytt arkitekturpolitiskt program för Finland. I arbetet beaktar man ändringar som påverkar framtiden, hur de påverkar den bebyggda miljön samt möjligheter att med hjälp av arkitektur förbättra kvaliteten på livsmiljön.

Det har gått 20 år sedan Finlands första arkitekturpolitiska program blev färdigt. Det nya programmet ska bli färdigt i oktober 2020.

Arbetsgruppens ordförande är överdirektör Riitta Kaivosoja vid undervisnings- och kulturministeriet. Viceordföranden är kulturrådet Petra Havu vid undervisnings- och kulturministeriet samt överarkitekt Harri Hakaste vid miljöministeriet.

Läs mer på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats