Home » Arkiv » Nytt nationellt avtal för scenkonsten i Danmark

Nytt nationellt avtal för scenkonsten i Danmark

Ett nytt avtal för scenkonsten i Danmark har slutits med bred politisk förankring. Sammanlagt kommer avtalet att ge 75 miljoner DDK till 19 olika teatrar under perioden 2019–2023. De centrala delarna i avtalet innebär att Fredericia Teater, Randers Egnsteater och Vendsyssel Teater får regionala uppdrag och ett ekonomiskt tillskott på sammanlagt 10,5 miljoner DKK årligen. Dessutom får 14 egnsteatrar i hela Danmark var för sig ett fyraårigt utvecklingsbidrag. Tillsammans får de 14 egnsteatrarna 22 miljoner DKK, i första hand för att arbeta med att nå ut till nya och bredare publikgrupper.

I ett pressmeddelande säger Kulturminister Mette Bock:

”Jag är riktigt glad över att vi nu har fått till ett brett politiskt avtal, som omvandlar det indirekta stödet på teaterområdet till aktiva investeringar, så att pengarna kommer ut och får arbeta på teatrarna.”

Ministern menar att med ett varaktigt ekonomiskt tillskott på sammanlagt 10,5 miljoner DKK till Fredericia Teater, Randers Egnsteater och Vendsyssel Teater skapar regeringen nya regionala kraftcentrum för scenkonsten i Danmark. Hon fortsätter:

”Och med ett fyrårigt utvecklingsbidrag till 14 egnsteatre kompenserar vi for den snedvridning, som uppstod i samband med amternas avskaffande.”

Läs hela avtalet här