Home » Arkiv » Nytt utgivningsstöd till isländsk litteratur

Nytt utgivningsstöd till isländsk litteratur

Bokförsäljningen har minskat med närmare 50 procent på kort tid på Island. Isländska regeringen har utlovat en momsbefrielse på böcker, och kompletterar nu stödinsatserna för den isländska bokbranschen med ett riktat utgivningsstöd. I en proposition som lades fram för isländska alltinget i oktober föreslås att staten kompenserar utgivarna med 25 procent av kostnaden för att publicera böcker på isländska. Den sammanlagda kostnaden för detta beräknas till cirka 400 miljoner ISK från och med 2019, vilket motsvarar 17 procent av den nuvarande omsättningen för den isländska bokutgivningen.

–Det är ett faktum att läsandet och bokförsäljningen har fallit kraftigt de senaste åren och det är särskilt viktigt för den isländska förlagsbranschen att reagera på situationen. Vi hoppas att den här åtgärden kommer att ha positiva effekter för isländska läsare, säger kulturminister Lilja Alfreðsdóttir.

Det förväntas att utgivningsstödet ska främja publicering av tryckta och elektroniska medier på isländska och öka både tillgängligheten och mångfalden av isländsk litteratur. Tidigare exempel på detta finns bland annat i tillfälliga ersättningar för film och musik.

Försöket ska utvärderas i slutet av 2022 och senast den 31 december 2023 beslutas om stödet ska permanentas.