Home » Arkiv » Ökad användning av digitala medier i Danmark

Ökad användning av digitala medier i Danmark

Slots- og kulturstyrelsens Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2017 offentliggjordes i juni, och visar att danskarnas medieanvändning befinner sig i konstant förändring. Användningen av traditionella medier som radio, tv och tidningar går tillbaka, medan de digitala medieplattformarna går framåt. I synnerhet yngre användare har tagit till sig de digitala tjänsterna.

Medieanvändningen har blivit mer digital och äger i större utsträckning rum via telefoner och läsplattor. År 2016 såg danskarna i genomsnitt 34 minuter mindre på tv än 2010. Skillnaderna i mediavanor beror främst på användarnas ålder, där yngre i lägre utsträckning använder sig av traditionella medier. Tv-tittandet i åldersgruppen 12-18 har minskat med 87 minuter sedan 2010, och 2016 såg de på tv 49 minuter om dagen. I åldersgruppen 55-70 var minskningen enbart 2 minuter. Denna åldersgrupp såg 2016 på tv 231 minuter om dagen.

Användningen av sociala medier, nyhetsplattformar på nätet och streaming-tjänster ökar dock i samtliga åldersgrupper. 85 % av danskarna använder internet varje dag, och hälften av internetanvändarna har streamat tv och video on demand. I genomsnitt såg danskarna på traditionell tv 2 timmar och 18 minuter om dagen 2016. Detta är en minskning med 14 minuter sedan 2015 och 43 minuter sedan 2010. Enbart 11 procent av användarna i åldersgruppen 75-89 har streamat video on demand, i jämförelse med 75 procent av användarna i åldersgruppen 16-24.