Home » Arkiv » Samisk kultur på Norgekartan

Samisk kultur på Norgekartan

Den norska kulturminister Linda Hofstad Helling meddelade på Kulturrådets årskonferens i början av november att Norge måste erkänna det samiska kulturarvet som en del av landets samlade identitet, och att publik över hela landet ska få möjlighet att ta del av den samiska kulturen.

Konferensen hade titeln ”Samisk Vrede” och Kulturrådet hade önskan att belysa bakgrunden för den samiska konstens aktivistiska roll. Aili Keskitalo, president för Sametinget, ställde i sitt tal en motfråga:

  • Hvordan kan man unngå å se hvor den samiske vreden kommer fra?

Hon menar att den samiska vreden både hänger ihop med vad som sker i det samiska samhället idag, och vad som historiskt har hänt med samiska rättigheter.

På konferensen diskuterades de nationella kulturinstitutionernas ansvar för den samiska historien, där representanter för både nationella och samiska institutioner deltog i ett panelsamtal om det samiska i den nationella berättelsen.

Kulturdepartementet har fått i uppdrag att kartlägga vilket plats samiska konstuttryck har i alla delar av samhället, för att skapa en strategi för att lyfta samisk konst och kultur på flera arenor. Kulturministern ser ”samiske produksjoner i Den kulturelle skolesekken, samisk kunst i det nye Nasjonalmuseet, turneer med Beaivváš-teatret i hele landet og mer samisk kultur og joik på TV” som möjliga exempel.