Home » Arkiv » State of the Nordic Region 2018

State of the Nordic Region 2018

State of the Nordic Region 2018

Ny rapport: I mars publicerades rapporten State of the Nordic Region 2018 av Nordiska ministerrådet och producerad av Nordregio. Rapporten innehåller fakta och siffror om Norden på både nationell och regional nivå avseende olika socioekonomiska sektorer, demografi, ekonomi, arbetsmarknad och utbildning. Ett av årets fokuskapitel, författat av Kulturanalys Norden, behandlar konst och kultur i regionen, med utgångspunkt från biofilm, bibliotek och museer.

Det nordiska samarbetet bygger i stor utsträckning på att de fem nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland omfattar ganska lika värderingar och normer. Trots det visar undersökningar av kulturutbud och kulturvanor att det finns variationer mellan olika delar av Norden. Det framgår av fokuskapitlet om kultur i State of the Nordic Region 2018.

Hittills har kulturstatistik samlats och publicerats på nationell nivå i varje nordiskt land. Med inrättandet av Kulturanalys Norden har åtgärder tagits för att harmonisera nordisk kulturstatistik och öka möjligheterna att ta fram jämförbar kunskap om kultursektorn i Norden. Kulturanalys Norden har i samarbete med Nordregio, här tagit fram ett antal kulturindikatorer som presenteras på regionala och kommunala nivå för de nordiska länderna. Förhoppningsvis kommer kulturområdet att kartläggas ytterligare i framtida utgåvor av State of the Nordic Region. Ett sådant fokuskapitel skulle kunna innefatta jämförelse mellan å ena sidan Norden, taget som en region i sig och å andra sidan andra länder och regioner.