Home » Arkiv » Stort intresse för konst och kultur bland finska barn och ungdomar

Stort intresse för konst och kultur bland finska barn och ungdomar

I april presenterades finska Undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande elevenkät 2019 av dåvarande minister Sampo Terho. Ungefär 95 000 grundskoleelever i klasserna 1–10 har svarat på frågor om konst-, kultur- och idrottsaktiviteter i anslutning till skolan.

Enkätsvaren visar bland annat att eleverna önskar sig mer tid med kompisar. De elever som har kompisar är också nöjda med sina liv. Vidare föredrar såväl högstadie- som lågstadieelever att spendera sin fritid hemma. Samtidigt finns det finns ett stort intresse för att ha en hobbyverksamhet i skolan. Flickorna är mest intresserade av bildkonst och ridning, medan pojkarnas intresse riktas mot parkour och fotboll. Men många andra kultur- och motionshobbyer intresserar också. 45 procent av eleverna var intresserade av att delta i fem olika konst- och kulturhobbyer.

De mest populära konst- och kulturhobbyerna bland flickorna var bildkonst, dans, fotografering och handarbete. Pojkarna är mest intresserade av parkour, film och animation, media- och videokonst samt serier.

Läs mer på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats